Turbina

Presentation

Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy realizowany na podstawie umowy pomiędzy konsorcjum (SGSP, JAS technologie, WICHiR, CNBOP) a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr DOB-BIO6/06/113/2014 z dnia 23-12-2014 roku), na użycie silnika odrzutowego SO-3 w celu gaszenia dużych ognisk pożarniczych.

Galeria